خانم تهرانیه میره سونوگرافی ، دکتر بش میگه : مبارک باشه 3 قلو ان

 

موقع زایمان ، دکتر بچه ی اولو میکشه بیرون ، میزنه پشتش میده دست پرستار 

بچه ی دوم رو هم میکشه بیرون ، میزنه پشتش میده دست پرستار 

بچه ی سوم رو پیدا نمیکنه ، میگه حتما جواب سونوگرافی اشتباه اومده ، برم چک کنم ببینم

تا دکتر میره پرونده رو چک کنه ، بچه ی سومی سرشو میاره بیرون میگه : 

 

اون آقاهه که بچه هالو میزد لفت؟

منبع : پایگاه تصفیه روح |3 قلوها
برچسب ها : بیرون ,میگه ,دکتر ,پشتش میده ,میزنه پشتش ,میکشه بیرون