توی یه جمع بی حوصله نشسته بودم ، طبق عادت همیشگی مجله رو ورق میزدم تا به جدول رسیدم 

 

یکی گفت بلند بگو

 

گفتم : یه کلمه ی 3 حرفیه > از همه چیز برتر است!!!؟؟؟ 

 

تو جمعمون یه بازاری بود گفت پول 

تازه عروسه مجلس گفت عشق 

شوهرش گفت یار 

کودک دبستانی گفت علم 

بازاری پشت سر هم میگفت پول ، اگه نمیشه طلا یا سکه 

 

گفتم اینا نمیشه 

گفت پس بنویس مال 

گفتم بازم نمیشه

گفت جاه 

خسته شدم با تلخی گفتم نه نمیشه 

 

مادربزرگ گفت مادرجان عمر 

سیاوش که تازه از سربازی اومده بود گفت کار 

دیگری خندید و گفت وام 

یکی از اون وسط گفت وقت 

 

خنده ی تلخی کردم و گفتم نه!!! 

اما فهمیدم تا شرح جدوله زندگیو کسیو نداشته باشی حتی یه کلمه 3 حرفی اون هم درست درنمیاد 

 

هنوز به اون کلمه ی 3 حرفی جدول خودم فکر میکنم...

 

شاید کودکه پا برهنه ای بگه کفش 

کشاورز بگه برف 

لال بگه حرف 

ناشنوا بگه صدا 

نابینا بگه نور 

 

و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت :

خـــدا

منبع : پایگاه تصفیه روح |جدول زندگی
برچسب ها : کلمه ,جدول